• Nationaal
 • Keurmerk
 • Letselschade

Wij claimen waar je recht op hebt!

Heb je letselschade opgelopen als gevolg van aanrijding onder werktijd en wil je de schade verhalen door een schadevergoeding te in te dienen? Schakel eenvoudig een expert in die je kosteloos bijstaat tijdens dit schaderegelingstraject en zorgt dat je de de schadevergoeding ontvangt waar je recht op hebt. Wij helpen je kosteloos en zorgen dat alle schade als gevolg van dit ongeval vergoed wordt door de aansprakelijke partij. 

Meld online    Bel mij terug   

Willy Cruts
"Super gedaan mijnheer Derks Geen spijt dat ik u heb gevraagt om mij bij te staan zeer professionele hulp dankjewel Jurilex zeker Mijnheer Derks"
Meer reviews

Aansprakelijkheid aanrijding onder werktijd

Een belangrijke stap bij het afhandelen van schade is het vaststellen van de aansprakelijkheid voor de aanrijding onder werktijd. Er zijn diverse wettelijke regelingen die letselschadeslachtoffers beschermen en aangeven wie in bepaalde situaties aansprakelijk is voor de opgelopen letselschade. Zo ook voor ongevallen onder werktijd.

In Nederland is de werkgever vrijwel altijd aansprakelijk voor een aanrijding onder werktijd, omdat dit valt onder de categorie bedrijfsongevallen. Voor bedrijfsongevallen met letselschade geldt dat het slachtoffer een sterke bescherming geniet en de aansprakelijkheid vaak bij de werkgever ligt.

Als een werknemer buiten zijn schuld om betrokken is bij een aanrijding onder werktijd, dan kan de werknemer de loonschade en letselschade verhalen op de werkgever. Het maakt daarbij niet uit of de auto van u zelf is of dat het gaat om een auto van de zaak. Voor woon-werkverkeer zijn andere regels van toepassing.

Meld online    Bel mij terug

Zijn werkgevers verplicht zich te verzekeren?

Werkgevers zijn vrijwel altijd verzekerd voor bedrijfsongevallen zoals een aanrijding onder werktijd. Werkgevers zijn niet verplicht een aparte verzekering af te sluiten tegen bedrijfsongevallen, maar het is wel aan te raden gezien de risico’s en de hoogte van de uitkeringen bij tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid.

Goed werkgeverschap houdt tevens in dat de werkgever zich goed verzekert tegen schade die de werknemer kan oplopen door een aanrijding tijdens werktijd.

Toch vinden veel werknemers het lastig om de werkgever aansprakelijk te stellen en een schadevergoeding te claimen. Maakt je hierover geen zorgen. Werkgevers zijn vrijwel altijd verzekerd, waardoor de verzekering van de werkgever de letselschade schade betaalt. Wanneer je bent aangereden door iemand anders, dan doe je er goed om een letselschadespecialist in te schakelen. Wij werken kosteloos en exclusief voor letselschadeslachtoffers.

Meld online    Bel mij terug

Direct weten of je recht hebt op een schadevergoeding? Neem dan contact met ons op en wij helpen je bij het claimen van de maximale schadevergoeding. Voor jou als slachtoffer is onze hulp helemaal gratis. De kosten die wij maken om je te helpen moeten door de aansprakelijke tegenpartij betaald worden.

Meld je schade online

Bewijslast aanrijding onder werktijd

Als werknemer moet je wel stellen en bewijzen dat de letselschade is ontstaan als gevolg van de aanrijding onder werktijd. Hierbij moet tevens worden bewezen dat er een verband is tussen uw schade en de uitoefening van uw werkzaamheden. Een letselschadebureau of letselschade advocaat kan je helpen bij het verzamelen en opstellen van de bewijslast.

Wanneer je als werknemer heeft voldaan aan deze bewijslast, dan is de werkgever in principe aansprakelijk. Tenzij de werkgever kan aantonen dat:

 • De werkgever aan zijn zorgplicht heeft voldaan
 • De schade niet het gevolg is van het tekortschieten in die zorgplicht
 • De letselschade schade ook zou zijn ontstaan wanneer uw werkgever zijn zorgplicht zou zijn nagekomen
 • Het letsel het resultaat is van eigen opzet of bewuste roekeloosheid

Alleen wanneer de werkgever kan aantonen dat je als werknemer bewust roekeloos bent geweest of de aanrijding onder werktijd met opzet hebt veroorzaakt, dan vervalt de aansprakelijkheid van de werkgever. Dit is echter lastig aantoonbaar.

Meld online    Bel mij terug

Aansprakelijkheid bij woon-werkverkeer

Woon-werkverkeer valt niet onder werktijd. Wanneer u werknemer van huis naar uw werk  of van uw werk naar huis rijdt, is uw werkgever in principe niet aansprakelijk wanneer u betrokken raakt bij een ongeval. Hier zijn echter uitzonderingen op van toepassing. Enkele voorbeelden:

 • Wanneer collega’s carpoolen en de bestuurder veroorzaakt een aanrijding, dan kunnen de medereizigers hun schade verhalen op de aansprakelijkheidsverzekering van de bestuurder. Omdat het niet redelijk is dat de bestuurder vervolgens zelf met zijn schade blijft zitten, kan de bestuurder de werkgever wijzen op goed werkgeverschap.
 • Wanneer u als werknemer na werktijd, in opdracht van uw werkgever, onderweg bent en betrokken raakt bij een ongeval, dan is uw werkgever toch aansprakelijk.

Meld online    Bel mij terug

In 4 stappen de schadevergoeding geregeld

VERTEL ONS WAT ER IS GEBEURD
SPECIALIST BEPAALT DE AANSPRAKELIJKHEID
VOORSCHOT OP CLAIM INDIENEN
TOTALE CLAIM INDIENEN EN ZAAK AFWIKKELEN

Smartengeld claimen

Ook een smartengeldvergoeding is een schadepost die je vergoed kunt krijgen bij een auto ongeluk. Je hebt na het auto ongeluk immers emotionele schade opgelopen, pijn geleden en verdriet gehad. Of misschien durf je nu wel niet meer te rijden en heb je hier therapie voor nodig. De hoogte van het smartengeld die je vergoed krijgt, is lastig te voorspellen. Letselschade specialisten gebruiken hiervoor de ANWB Smartengeldgids, waarin eerder uitgekeerde vergoedingen staan van diverse zaken. De hoogte van het smartengeld is onder andere afhankelijk van:

 • Het type letsel;
 • Tijdsduur van het herstel;
 • Hoeveelheid geleden pijn (houd hiervoor een logboek bij!);
 • Blijvend letsel of littekens;
 • Mate van arbeidsongeschiktheid en het leed dat hierbij komt kijken;
 • Je leeftijd (i.v.m. duur van blijvende klachten).

Meld online    Bel mij terug

Juridische bijstand na aanrijding onder werktijd

Wanneer je betrokken bent geweest bij een aanrijding onder werktijd is het verstandig een letselschadebureau in te schakelen voor juridische bijstand. Een letselschadebureau of letselschade expert helpt u onder andere bij

 • het verzamelen van bewijslast
 • de aansprakelijkstelling van de tegenpartij
 • het bepalen van een voorschot op uw schadeclaim
 • het opstellen van de definitieve schadeclaim
 • het afwikkelen van uw schadezaak

Wanneer een ander aansprakelijk is voor de aanrijding onder werktijd, dan is het in Nederland zo geregeld dat die persoon of dat bedrijf ook de kosten van juridische bijstand moet betalen. De juridische dienstverlening van het letselschadebureau of de letselschade advocaat kost dan niets.

Meld online    Bel mij terug

Meer informatie over mijn ongeval

Bel mij terug!

Veelgestelde vragen

 

Wanneer is mijn verkeersongeval verjaard?
Heb ik recht op smartengeld na een verkeersongeval?
Welke verzekeringen spelen een rol bij letselschade?
Welke schadeposten zijn er bij letselschade?
Tegenpartij is weggereden, hoe de aansprakelijkstelling regelen?
Een naaste heeft letselschade en ligt in ziekenhuis. Wat kan ik doen?
Krijgt mijn kind volledige vergoeding van zijn/haar schade?
Wat kan ik zelf doen bij een verkeersongeval?
Krijg ik als inzittende een vergoeding voor mijn schade?
Wat zijn de kosten van juridische hulp bij verkeersongeval?

Meer veelgestelde vragen

Vertel direct je verhaal!

Via het contactformulier kun je letselschade melden. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet of wij kosteloos rechtsbijstand kunnen verlenen. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

Liever bellen?

Je kan ons telefonisch bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruik maken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Je selecteerde 'Medische fout'. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

 1. Heb je al een klacht ingediend bij de klachtencommissie van de desbetreffende zorginstelling? Ja/nee
 2. Is die klacht gegrond verklaard? Ja/nee
 3. Is de medische fout minder dan 5 jaar geleden gemaakt? Ja/nee
 4. Ben je bereid om een medisch haalbaarheidsonderzoek uit te laten voeren? Ja/nee
Alle vragen met JA beantwoord

Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op. 

1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

Helaas kunnen wij je niet helpen omdat we geen gegronde klacht hebben. Je aanvraag zal dan ook niet in behandeling worden genomen.

 

Je hebt aangegeven psychisch letsel te hebben opgelopen als gevolg van een ongeval. De volgende vraag is daarvoor van belang:

 1. Heb je naast psychisch letsel, ook lichamelijk letsel opgelopen? Ja/nee
Jouw antwoord is JA

Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

Jouw antwoord is NEE

Helaas kunnen wij je niet helpen, omdat wij niet gespecialiseerd zijn in het behandelen van enkel psychisch letsel. Jouw aanvraag wordt dan ook niet in behandeling genomen.

­Je selecteerde 'geweld’. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

 1. Is het letsel ontstaan door een geweldsincident tijdens werktijd? Ja/nee
 2. Valt het incident te wijten aan de werkgever? (optioneel) Ja/nee
 3. Kun je het ongeval aantonen? (optioneel) Ja/nee
Alle vragen met JA beantwoord

Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op. 

1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

Helaas kunnen wij je niet helpen. Wij verwijzen je in dit geval graag door naar het Schadefonds voor Geweldsmisdrijven.