• Nationaal
  • Keurmerk
  • Letselschade

Wie is er aansprakelijk voor mijn letselschade?

 Is de fietser aansprakelijk of is bijvoorbeeld de automobilist aansprakelijk?
Voor het afhandelen van de schade na een fietsongeval is het belangrijk vast te stellen wie schuld heeft aan het veroorzaken van het verkeersongeval. Met andere woorden de aansprakelijkheid voor de aanrijding tussen de fietser en auto moet worden bepaald. Is de fietser aansprakelijk of is bijvoorbeeld de automobilist aansprakelijk? Vraag het onze letselschadespecialisten door hieronder contact met ons op te nemen.


Meld online    Bel mij terug   

meneer Verhoef
meneer Verhoef

Top gedaan. Zeer tevreden!

De automobilist is schuldig aan het verkeersongeval

Wanneer de automobilist schuldig is aan de aanrijding tussen de fiets en de auto dan is de eigenaar dan wel houder van het motorvoertuig voor 100% verantwoordelijk voor de schade aan de fiets, de fietser en eventuele schade aan de eigen auto.

Ook wanneer de eigenaar of houder van de auto de auto niet zelf heeft bestuurd, is deze aansprakelijk voor het fietsongeval. De eigenaar of houder van een motorvoertuig is namelijk aansprakelijk voor de gedragingen van degene door wie hij/zij het motorrijtuig doet of laat rijden. Het maakt voor de aansprakelijkheid bij de aanrijding tussen de fietser en auto dus niet uit wie er reed toen het werd veroorzaakt.


In de situatie waarin de automobilist aansprakelijk is voor de aanrijding met de fietser, betaalt de Wettelijke Aansprakelijkheid Motorvoertuigen verzekering van de eigenaar van de auto 100% van de schade.

Schadeafwikkeling met verzekeraar

Wanneer de automobilist aansprakelijk is voor de aanrijding met de fietser, neemt de verzekeraar van de automobilist contact op met de fietser. Naast een vragenlijst of schadeformulier, kan de verzekeraar ook een verzoek indienen tot een machtiging voor het inkijken van het medische dossier van de fietser.

Let op: geef als fietser nooit een volledige machtiging af waardoor je de verzekeraar toestemming verleent om al je medische gegevens te bekijken. Je kunt beter zelf de noodzakelijke medische gegevens bij je arts of huisarts opvragen en deze vervolgens naar de verzekeraar sturen.

Wanneer je letselschade hebt opgelopen bij een aanrijding tussen een fietser en een auto, dan is het verstandig een letselschade specialist te raadplegen voor rechtsbijstand. Het inschakelen van onze letselschade juristen kost je niets, want de kosten van de juridische hulp worden ook vergoed door de aansprakelijke partij.

 

Meld online    Bel mij terug

De fietser is schuldig aan het verkeersongeval

Wanneer de fietser schuldig is aan het veroorzaken van aanrijding tussen fietser en auto, wordt opnieuw naar artikel 185 van de Wegenverkeerswet gekeken.

Fietsers met letselschade worden door de Nederlandse Wegenverkeerswet beschermd bij een aanrijding tussen een auto en fietser (een zogenoemde sterkere verkeersdeelnemer).

Regels fietser jonger dan 14 jaar

Wanneer de fietser ten tijde van het ongeval jonger is dan 14 jaar, dan is de eigenaar van de auto altijd volledig aansprakelijk voor de schade. Ook wanneer de bestuurder van de auto geen enkele schuld heeft aan het veroorzaken van de aanrijding, en is de aanrijding tussen de fietser en auto volledig te wijten is aan de fietser. Uitzondering hierop is wanneer sprake is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid. De bewijslast hiervoor ligt bij de eigenaar van de auto.
Fietsers die ten tijde van de aanrijding met de auto 14 jaar of ouder zijn en schuld hebben aan het verkeersongeval, zijn voor maximaal 50% aansprakelijk voor de schade. Ofwel, de eigenaar van de auto is alsnog tenminste voor 50% aansprakelijk. Als fietser krijg je dus minimaal 50% de schade vergoed.

Vindt de automobilist dat de fietser zich tijdens het ongeluk inderdaad roekeloos heeft gedragen? Dan is het verstandig om een letselschade advocaat te raadplegen. De eigenaar van de auto zal immers proberen zoveel mogelijk fouten van de fietser te benadrukken, waarbij de fietser zoveel mogelijk de fouten van de automobilist zal aanwijzen. Als de automobilist (mede) fouten heeft gemaakt, dan is er al snel sprake van 100% schadevergoeding voor de fietser.

 

Meld online    Bel mij terug

Direct weten of je recht hebt op een schadevergoeding? Neem dan contact met ons op en wij helpen je bij het claimen van de maximale schadevergoeding. Voor jou als slachtoffer is onze hulp helemaal gratis. De kosten die wij maken om je te helpen moeten door de aansprakelijke tegenpartij betaald worden.

Meld je schade online

In 4 stappen de schadevergoeding geregeld

VERTEL ONS WAT ER IS GEBEURD
SPECIALIST BEPAALT DE AANSPRAKELIJKHEID
VOORSCHOT OP CLAIM INDIENEN
TOTALE CLAIM INDIENEN EN ZAAK AFWIKKELEN

Zowel fietser als automobilist zijn schuldig aan het verkeersongeval

Dit is de meest lastige aansprakelijkheid situatie bij een aanrijding met een fietser en auto.  Zijn zowel de automobilist als de fietser aansprakelijk voor de aanrijding? Dan kan de eigenaar van de auto zich beroepen op eigen schuld van de fietser mits deze 14 jaar of ouder is.

Als fietser krijg je op basis van billijkheid altijd minimaal 50% van je schade vergoed. Dit geldt voor zover er geen sprake is van overmacht, opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid.

In dit soort gevallen is het verstandig om een letselschade specialist te raadplegen. De automobilist zal immers proberen zoveel mogelijk fouten van de fietser te benadrukken, waar de fietser zoveel mogelijk de fouten van de automobilist zal aanwijzen.

Meld online    Bel mij terug

 

De schuldige van het verkeersongeval is onbekend

Het kan voorkomen dat de veroorzaker van de aanrijding tussen de fiets en auto niet bekend is of onverzekerd is. Het Waarborgfonds Motorverkeer is er voor fietsers die door een aanrijding met een brommer of auto schade hebben geleden, maar deze niet vergoed krijgen doordat bijvoorbeeld de auto is doorgereden.

Letselschade na fietsongeval?

Heb je letselschade opgelopen door toedoen van een ander? Neem contact op met de juristen van LetselSchade.nl en hoor direct of het letsel in aanmerking komt voor een schadevergoeding. Ons kantoor is geopend van maandag tot en met vrijdag, telefonisch bereikbaar zijn wij op deze dagen van 08:30 tot 17:30 uur. 

 

Meld online    Bel mij terug

Meer informatie over mijn ongeval

Bel mij terug!

Veelgestelde vragen

 

Hoe wordt letselschade berekend?
In welk stadium kan ik het beste een belangenbehartiger inschakelen?
Is de tegenpartij aansprakelijk voor de letselschade na het ongeval?
Hoe lang duurt een letselzaak bij verkeersongevallen?
Kan ik een schadevergoeding eisen als beide partijen schuldig zijn?
Wat is de hoogte van de schadevergoeding bij een verkeersongeval?
Welke schade wordt vergoed na een verkeersongeval?
Krijgt mijn kind volledige vergoeding van zijn/haar schade?
Wat kan ik zelf doen bij een verkeersongeval?
Met welke kosten krijg ik te maken bij letselschade?

Meer veelgestelde vragen

Vertel direct je verhaal!

Via het contactformulier kun je letselschade melden. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet of wij kosteloos rechtsbijstand kunnen verlenen. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

Liever bellen?

Je kan ons telefonisch bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruik maken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Je selecteerde 'Medische fout'. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

  1. Heb je al een klacht ingediend bij de klachtencommissie van de desbetreffende zorginstelling? Ja/nee
  2. Is die klacht gegrond verklaard? Ja/nee
  3. Is de medische fout minder dan 5 jaar geleden gemaakt? Ja/nee
  4. Ben je bereid om een medisch haalbaarheidsonderzoek uit te laten voeren? Ja/nee
Alle vragen met JA beantwoord

Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op. 

1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

Helaas kunnen wij je niet helpen omdat we geen gegronde klacht hebben. Je aanvraag zal dan ook niet in behandeling worden genomen.

 

Je hebt aangegeven psychisch letsel te hebben opgelopen als gevolg van een ongeval. De volgende vraag is daarvoor van belang:

  1. Heb je naast psychisch letsel, ook lichamelijk letsel opgelopen? Ja/nee
Jouw antwoord is JA

Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

Jouw antwoord is NEE

Helaas kunnen wij je niet helpen, omdat wij niet gespecialiseerd zijn in het behandelen van enkel psychisch letsel. Jouw aanvraag wordt dan ook niet in behandeling genomen.

­Je selecteerde 'geweld’. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

  1. Is het letsel ontstaan door een geweldsincident tijdens werktijd? Ja/nee
  2. Valt het incident te wijten aan de werkgever? (optioneel) Ja/nee
  3. Kun je het ongeval aantonen? (optioneel) Ja/nee
Alle vragen met JA beantwoord

Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op. 

1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

Helaas kunnen wij je niet helpen. Wij verwijzen je in dit geval graag door naar het Schadefonds voor Geweldsmisdrijven.